PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<
foreldreansvar

Barnefordelingstvister – foreldreansvar og samvær

I artikkelen ”Hvor skal barna bo etter et samlivsbrudd?” har jeg gitt en kort redegjørelse for de viktigste rettslige forholdene angående barnas faste bosted etter et samlivsbrudd. Her skal det gis en utfyllende redegjørelse både av spørsmålet om foreldreansvar og retten til samvær.
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.