PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<
Stacks Image 5

Ole Chr. Høie sin advokatpraksis ble avsluttet i 2017

Trenger du advokatbistand, kan du ta kontakt med advokat André M. Carlsen, som er partner i Bull & Co Advokatfirma AS:

Stacks Image 45
André har omfattende erfaring innen økonomiske oppgjør ved separasjon og skilsmisse (felleseieskifte, spørsmål om særeie, skjevdeling og oppgjør mellom samboere). Han har særlig kompetanse i saker hvor betydelige verdier (familieformuer og næringsvirksomhet) står på spill.

André har betydelig erfaring med arverettslige tvister (tilbakeføring av verdier til dødsbo på grunn av ugyldige dødsdisposisjoner, ugyldige testamenter, testamentstolkning, ugyldige disposisjoner i uskiftebo mv.). Han har tidligere jobbet som allmennjurist og har omfattende erfaring med familie- og arverettslige spørsmål som krever tverrfaglig kompetanse innen kontraktsrett, avtalerett, fast eiendoms rettsforhold, forvaltningsrett, selskapsrett, internasjonal rett mv.

André har allsidig erfaring fra domstolene som advokat, dommerfullmektig og utreder i Juridisk utredningsenhet i Høyesterett. Han prosederer jevnlig saker for domstolene.
André har over 15 års erfaring og har spesialistkompetanse innen saker etter barneloven (foreldreansvar, fast bosted og samvær).

Utdanning
2008 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 1. 2022 -

  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS

 2. 2020-2022

  Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA

 3. 2018–2019

  Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA

 4. 2016–2018

  Utreder, Høyesterett

 5. 2015–2016

  Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett

 6. 2010–2015

  Advokat, Advokatfirmaet Høie

 7. 2008–2010

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Høie

Trenger du advokatbistand, kan du ta kontakt med advokat André M. Carlsen, som er partner i Bull & Co Advokatfirma AS:
 
https://www.bull.no/mennesker/andre-carlsen
 
Telefon: 975 46 458
E-post: amc@bull.no

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.