PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<
Stacks Image 5

Ole Chr. Høie sin advokatpraksis ble avsluttet i 2017Stacks Image 37

André M. Carlsen arbeidet sammen med Ole Christian Høie i ni år og bistår dersom du trenger advokatbistand.
 
André bistår klienter innen økonomisk familierett og arverett. Han har 15 års erfaring med rådgivning innen disse fagområdene, og han bistår i forbindelse med generasjonsskifter og sikring av familieformuer ved opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter.
Han har omfattende erfaring innen økonomiske oppgjør ved separasjon og skilsmisse (felleseieskifte, spørsmål om særeie, skjevdeling og oppgjør mellom samboere). 
Han har særlig kompetanse i slike saker hvor det står betydelige verdier (familieformuer og næringsvirksomhet) på spill.
André har betydelig erfaring med arverettslige tvister (tilbakeføring av verdier til dødsbo pga. ugyldige dødsdisposisjoner, ugyldige testamenter, testamentstolkning, ugyldige disposisjoner i uskiftebo mv.). Han har tidligere jobbet som allmennadvokat/allmennjurist, og har omfattende erfaring med familie- og arverettslige spørsmål som krever tverrfaglig kompetanse innen kontraktsrett, avtalerett, fast eiendoms rettsforhold, forvaltningsrett, selskapsrett, internasjonal rett mv.
André har allsidig erfaring fra domstolene, som advokat, dommerfullmektig og utreder i Juridisk utredningsenhet i Høyesterett. Han prosederer jevnlig saker for domstolene.

Trenger du advokatbistand, kan du ta kontakt med advokat André M. Carlsen, som er partner i Bull & Co Advokatfirma AS:
 
https://www.bull.no/mennesker/andre-carlsen
 
Telefon: 975 46 458
E-post: amc@bull.no

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.