PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Boligkjøperforsikring - noe for deg?

Visstnok oppstår det tvister mellom kjøper og selger i forbindelse med omtrent hvert femte salg av fast eiendom. Mange kjøpere blir da fornøyd når de ser at selger har tegnet en Eierskifteforsikring. Dette begrepet kan gi uttrykk for at det da er tegnet en forsikring som dekker begge parter, men det er ikke tilfellet! En eierskifteforsikring dekker selgers rettslige ansvar etter Avhendingsloven – hverken mer eller mindre – i fem år.

Boligkjøperforsikring
I løpet av det siste året eller så, har det dukket opp en ny type forsikring når det gjelder kjøp av fast eiendom. På samme måte som en eierskifteforsikring dekker selgers rettslige ansvar etter Avhendingsloven, vil en Boligkjøperforsikring dekke en kjøpers utgifter til å fremme sine rettslige krav etter den samme lov – det vi kaller mangelsbeføyelseskrav. På denne måten fremstår denne forsikringstypen som eierskifteforsikringens motpart.

Det å fremme et krav etter selgers eierskifteforsikring kan bli en traumatisk affære i mange tilfeller. Du vil nesten helt sikkert måtte få bistand fra en profesjonell advokat, og i første omgang måtte påregne å betale utgiftene til denne fortløpende. Så snart det er oppstått en tvist, kan du riktignok påregne dekning av egne advokatutgifter i henhold til rettshjelpdekningsreglene i innboforsikringen din på de til enhver tid gjeldende vilkår og med fradrag av egenandeler.

Men når er det oppstått en tvist i denne sammenheng? Fra forsikringsvilkårene i Eierskifteforsikringen, vil du se at du må fremme kravet mot selger til dennes eierskifteforsikringsselskap. Og dennes forsikringsselskap krever en masse informasjon og dokumentasjon før det vil ta standpunkt til kravet. Da sier nok ditt eget selskap at det ikke er klarlagt om det er oppstått en tvist før denne avgjørelsen er tatt.

Dette kan muligens diskuteres, og som helt rimelig fremstår det ikke. Det er nokså sikkert at det har det har oppstått en tvist mellom deg og selger! Men selv om eier ikke har tegnet noen eierskifteforsikring, vil vel ditt eget selskap besvare en søknad om rettshjelpdekning da også med at det ikke er oppstått en tvist som er dekket før selger har tatt standpunkt til kravet ditt.

Hvordan finne ut mer om Boligkjøperforsikring – og litt mer om dekningsområdet
Det enkleste, hvis du har tilgang til internett, er å søke på google eller kvasir (eniro). Det kommer opp en god del informasjon her, også om priser.

Som boligkjøper kan du være berettiget til å fremme krav etter loven i inntil fem år etter at kjøpet ble gjort, selv om du naturligvis må melde krav så snart du oppdager manglene du vil gjøre gjeldende. Uansett salgsform – også i de såkalte ”boligen selges som den er” tilfellene -
kan du påberope deg mangler i hvert fall i disse tilfellene:

- Hvis selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen.
- Hvis selger har holdt tilbake opplysninger av betydning.
- Hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Men siden det erfaringsmessig ikke alltid er enkelt å få eierskifteforsikringsselskapet til å akseptere at du faktisk har rett, vil tegning av en kjøperforsikring være et alternativ til å gå til egen advokat utenom de selskapene som har dette tilbudet. Slik var det jo i alle tilfellene inntil denne forsikringsformen ble tilbudt.

Praktisering av boligkjøperforsikringen
Poenget med ordningen er at du raskt skal kunne få bistand til å finne ut om du faktisk har et rettslig krav å melde, enten mot selgers forsikringsselskap eller mot selger hvis en slik forsikring ikke er tegnet, og mot andre som kan ha pådratt seg såkalt profesjonsansvar ved salget – typisk eiendomsmegleren eller takstmannen, og i bekreftende fall til å fremme kravet.
Men det gjenstår kanskje foreløpig å se hvordan selskapet ”ditt” praktiserer det produktet de har solgt til deg. Siden det ikke er enhver mangel ved en eiendom som det kan kreves erstatning for, vil altså ditt selskap foreta denne vurderingen for deg. Og hvis det kommer til at det har du neppe – hva vet du som tross alt er amatøren i dette bildet om den vurderingen ditt eget selskap har gjort er fair?

Selv om det kan se ut som om mange praktiserende advokater ”kjører” slike mangelssaker fordi du har dekning for mesteparten av utgiftene et langt stykke på vei gjennom rettshjelpdekningen, vet jeg ikke annet om dette enn at statistikk om rettslige tvister av denne karakter viser mange tvister. En advokat skal selvfølgelig ikke tilrå at du fremmer krav som har 0 eller liten sjanse til å vinne frem. Så hvis du tar det som utgangspunkt, vil jeg vel kanskje tro at den frittstående advokatens rolle fortsatt har en tydelig plass i bildet – i hvert fall hvis du finner frem til en ryddig type!

Advokat Ole Christian Høie,


Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.