PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<
warning
Til dere som søker i artiklene på www.advokat-hoie.no
 
Ole Christian Høie avsluttet sin advokatgjerning i 2017, etter drøyt 45 års variert arbeid som advokat.
Artiklene som ligger på www.advokat-hoie.no er gamle, og til dels utdaterte.
 
Om du ønsker advokatbistand, kan du ta kontakt med advokat André M. Carlsen,
som arbeidet sammen med Ole Christian Høie i 9 år, og nå er partner i Bull & Co Advokatfirma AS
Telefon: 975 46 458 - E-post: amc@bull.no
Stacks Image 5

Betinglser for bruk av nettstedet - Disclaimer

 
Advokat Ole Christian Høie har intet ansvar for rettsforhold som måtte oppstå med bakgrunn i det materiale som er publisert på www.advokat-hoie.no. 

Artiklene tar for seg rettslige forhold på publiseringstids-punktet. Rettstilstanden kan ha endret seg etter publisering.

Advokat Ole Christian Høie innehar rettighetene til alt som er publisert på www.advokat-hoie.no.

Alle besøkende gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar tillatelse til å kopiere og skrive ut til eget bruk utdrag av innholdet på disse sider, forutsatt at advokat Ole Christian Høie / www.advokat-hoie.no blir oppgitt som kilde.

Eventuell videreformidling eller annen bruk av innholdet må avtales særskilt med Advokat Ole Christian Høie.

Lenker fra www.advokat-hoie.no er kun laget i informasjonsøyemed. www.advokat-hoie.no har intet ansvar for tilgangen til disse sidene og innholdet på dem.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.